27 Mayıs 2014 Salı

SON CUNTACI İLE; ADD GENEL MERKEZİ'NDE YAPILAN BİR "27 MAYIS" SÖYLEŞİ'Sİ!.... YORUMSUZ,,, (İbret, hikmet ve ders alınsın diyedir)

27 Mayıs üzerine bir söyleşi‏ (*)
D. Ali ERCAN Prof. Dr. & Hüseyin Avni GÜLER
Prof. Dr. D. Ali ERCAN: Sayın Hüseyin Avni Güler, kendinizi  kısaca tanıtır mısınız?
1925 yılında Elbistan’da doğdum. İlk ve orta tahsilimi Elbistan’da yaptım. 1942 yılında Askeri Liseye (Kuleli)  girdim. 1948’de Kara Harp okulundan havacı subay olarak mezun oldum. 1974 yılında Kıbrıs Barış hareketi sonrasında, Kurmay Albay olarak emekli oldum. 1958’de Yüzbaşı iken 27 Mayıs örgütüne girdim. İhtilalden sonra Cemal Gürsel’in imzası ile kıtama döndüm. Emekli olduktan sonra 1983’te Halkçı Parti kurucuları arasındayım. Bu partiden Millet Vekili oldum. Milletvekilliğim 4 yıl sonunda bitti. 1990 yılında 27 Mayıs Milli Devrim Derneği Genel Başkanlığına seçildim. Ve o zamandan beri aralıksız 21 yıl Genel Başkanlık yaptım; büyük özverilerle  2011 yılına kadar bu derneğin adını yaşatmaya gayret ettim… 1989 yılında kurulan ADD nin de 50 kişilik kurucu üyeleri arasındayım.
ADD kurulmadan önce  yeni bir siyasi parti kur(ul)ması için Muammer Aksoy’a baskı yapılıyordu.  Muammer Aksoy bu önerileri kabul etmedi ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin  kurulmasına karar verdik.  ADD’nin maddi ve manevi güçlü olması için büyük çaba harcadık.
27 Mayıs hareketi  sizce bir ihtilal, bir halk ayaklanması mı,  bir darbe darbe mi nedir?  27 Mayıs’ı  nasıl tanımlamalıyız? Diğer askeri müdahalelerden farkı nedir?
27 Mayıs bir devrimdir. Getirdiği Anayasa bunun  kanıtıdır. Amaç Atatürkçülüğü yeniden gündeme getirmek,  devlet düzeninde Atatürkçülüğü yerleştirmekti. Yarım kalmış Kemalist devrimin devamıdır, diyebiliriz.
27 Mayıs Tüm Halk kesimleri tarafından kısa sürede benimsendi mi?
Evet, Halkın çok büyük bir kesimi  coşku ile karşıladı. Sıkıyönetime rağmen halk sevgisini göstermek için sokaklara döküldü.  Sebebi 27 Mayısı Millet sahiplenmişti; yani millet ve asker işbirliğiyle  gerçekleştirilmişti.
Bugünkü genç nesillerin 27 mayıs konusunda mutlaka bilmeleri gereken önemli noktalar nelerdir? halkın bilmesi gereken en önemli husus nedir?
27 Mayıstan sonra Dünya İhtilaller tarihini inceledim. Tüm ihtilaller diktatörlük getirmiş, 27 Mayıs sadece özgürlük getirdi. 27 Mayıs özgürlükçü ve demokratikti. “27 Mayıs neler getirdi?” derseniz,
Evet, öyle demiş olalım,
Cumhuriyet tarihinin en adil seçimleri 27 Mayıs devriminin getirdiği seçim kanunları ile gerçekleşti.  O zamanlar yaklaşık 40 bin oyla 1 milletvekili seçiliyordu.  Artık oylar havuzda toplandığı için milli irade kaybı olmuyordu. (Milli bakiye sistemi) Baraj yoktu. Bağımsız adaylar bile seçilebiliyordu. 1961 Anayasası dünya anayasa tarihinde abidedir.
Bazıları 27 mayıs için "ihtilal" diyor.Devrimi ihtilalden nasıl ayırt ederiz?
Batı dillerinde devrim ve ihtilal aynı kelimeyle ifade edilir. (revolution)  bizde ayrılır ve bu anlam içeriği bakımından gerçekçi ve son derece akılcıdır. İhtilal,  büyük halk kitleleri ayaklanmasıdır. Devrim ise ihtilalle yıkılan eski düzenin yerine  yeni ve ilerici  yapılanmadır. Mustafa Kemal hem Anadolu ihtilalinin ve hem de ardından Türk devrimin önderiydi..
Şöyle desek uygun mu (İhtilalleri aç mideler yapar, Devrimleri ise aydın kafalar gerçekleştirir) ?
Doğrudur.
İsmet Paşa ve CHP  27 Mayısı nasıl yorumladı?
İsmet Paşa bizimle konuştuğunda “İhtilal ile gelip, seçimle giden ilk darbeci sizsiniz.” Demişti.. 27 Mayıs’tan sonraki süreçte 27 Mayıs kazanımları (belki de Yassı ada mahkemelerinin toplumda yarattığı mağduriyet psikolojisi nedeniyle)  etkisi kısa sürede sönükleşmeye başladı. oysa Dünyanın en ilerici, özgürlükçü ve halkçı Anayasasıydı halkoyuna sunulan; ancak ne yazık ki sadece %60 la kabul gördü... 
Yani Karşı devrimciler erkenden faaliyete başladılar. Burada nasıl bir yanlışlık yapıldı?
Mahkeme idam kararı aldı. Bu kararı onamak Milli Birlik Komitesine verildi. Oysa Kurucu Meclise verilseydi bu idamlar gerçekleşmeyecek ve Devrim yara almayacaktı. Halkın yoğun sempatisi devam edecekti. Süleyman Demirel bile 27 Mayısla ilgili görüşlerini nasıl belirtirken  şöyle diyordu: “27 Mayıs büyük bir olaydır. Güç ellerinde iken Meclis açılmıştır. Bu unutulmaz, dünyada bir örneği yoktur. Biz, o  ihtilal sürecinde ve ihtilalin arzusu ile kurulduk. En azından bu sebeple o ihtilale karşı olamayız. Maziye bakamayız, bakarsak halk bizi tasfiye eder. Biz bugünkü anayasa sayesinde varız. Ona karşı da olamayız. Bu sözlerimi şerh ettiğimi hiç görmeyeceksiniz. 27 Mayıs’a karşı değiliz, gerici değiliz ve olmayacağız. Eğer AP böyle yaparsa ben şahsen onların içinde ve başında olmayacağım.”
27 Mayıs somut olarak hangi önemli kurumların oluşumunu sağladı?
En başta: Anayasa(Grev hakkı, sosyal, sağlık sigorta sistemi), sonra
Anayasa Mahkemesi
Cumhuriyet Senatosu
Milli Güvenlik Kurulu
Yüksek Hakimler Kurulu
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) Ve şimdi adını unuttuğum başka kurumlar hepsi 27 Mayıs devriminin eserleridir.
27 Mayıs’tan sonra 1963’te yasa önerisi veren, 27 Mayıs’ın bayram olmasını öneren kimlerdi?
O zamanki Koalisyonda yer alan tüm milletvekillerinin imzası ile 27 Mayıs  Anayasa ve Özgürlük Bayramı olarak kabul edildi.
27 Mayıs’ı gençlere nasıl anlatalım?
Bu Devrimin amacı Ülkedeki kötü gidişi durdurarak demokratik -özgürlükçü bir düzen kurmaktı. insan hak ve özgürlüklerini, ulusal dayanışmayı, sosyal adaleti, bireyin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi hedeflemişti. Türk ulusunun birliğini, ülke bütünlüğünü ve cumhuriyeti korumakla görevli olan Türk Silâhlı Kuvvetleri, «kardeş kavgasına son vermek» söylemiyle 27 Mayıs 1960 günü, meşruiyetini yitirmiş bir yönetime  kansız bir hareketle, el koydu. Bu şeklinde anlatmalıyız...
27 Mayıs Devrimi’nin siyasal sonuçları da oldu şüphesiz.. Örneğin, “27 mayıs hareketi olmasaydı, CHP iktidara gelecekti; dolayısıyla 27 Mayısın en büyük zararı CHP ye olmuştur” deniyor, Sizce bu iddia doğru mu?
Bu iddia bence haksız, çünkü seçim olmayacaktı ki CHP kazansın, iktidara gelsin... Menderes, “CHP kapatılmalıdır” diyordu. CHP’nin seçime girmesine bile imkân olmayacaktı.
27 Mayıs’la birlikte büyük bir özgürlük ortamı oluştu. Bu arada sol fikirler de önemli ölçüde gelişti ve bu arada geniş sipekturumlu gençlik hareketleri başladı. Acaba bu yeni Anayasa Türkiye de çatışmalı sağ ve sol ayrımına,  Ülkeyi bölücü fikirlerin de gelişmesine de mı olanak mı verdi ? Ne dersiniz?
Asla Bu şekilde yorumlayamayız !  Yeni Anayasanın getirdiği Özgürlükler fikir özgürlüğüdür.. Ülkenin yıkımına, parçalanmasına giden eylemlere özgürlük olarak algılanamaz.  İstanbul Üniversitesi’nden Sıddık Sami Onar, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Hüseyin Naili Kubalı, Ragıp Sarıca, Naci Şensoy, Tarık Zafer Tunaya, İsmet Giritli,  Ankara Üniversitesi’nden de İlhan Arsel, Bahri Savcı ve Muammer Aksoy Anayasa hazırlık komisyonunda idiler. Bu komisyon, hazırladığı “Ön Tasarı”yı 18 Ekim 1960’da Millî Birlik Komite Başkanlığına sundu.  
Türkiye Cumhuriyeti,  emperyalizme direnerek, savaşarak kurulmuştu, ve esaret altındaki milletlere bir örnekti. Bu nedenle  Batı kapitalizminin çıkarlarına ters düşen ilerici bir toplum düzenine geçişi sağlayacak 1961 Anayasası'nın  en kısa zamanda işlev dışı yapılması gerekiyordu Bu nedenle  emperyalizmin ajanları, tetikçileri tarafından  iç karışıklıklar başlatıldı, sağ-sol çatışmaları harekete geçirildi. Sonrasını zaten biliyorsunuz.
Sayın Güler, Lütfedip zaman ayırdınız; bizleri aydınlatan bu değerli söyleşiniz için teşekkür ediyoruz.
_____________

*) ADD Genel Merkezinde yapılan bu söyleşide, ADD Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. D. Ali Ercan’ın sorularını Emekli  Hv. Kur.Kd. Alb. Hüseyin Avni Güler yanıtladı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder