28 Mayıs 2014 Çarşamba

EĞER, "27 MAYIS" OLMASAYDI!...

27 MAYIS OLMASAYDI!...
Mehmet Arif
DEMİRER
Neler olurdu?
Eğer CHP’nin hırçın muhalefeti devam etseydi, 27 Mayıs mutlaka olurdu.
Önce bu konuda bir mutabakat gerekiyor.
27 Mayıs Ortamını geliştiren faktörlerin başında darbeye soyunanların CHP ile temas halinde ve birlikte Darbe Ortamını oluşturma çabaları vardı.
CHP’nin hırçın muhalefet yapmak ve darbeye yönelik faaliyetlerinden vazgeçerek muhalefet görevini demokrasi kuralları çerçevesinde sürdürmeyi kabul ettiğini varsayarak “27 Mayıs Olmasaydı?” sorusuna şu cevapları verebiliriz:
Önce neler olmazdı?
Kıbrıs’ta Kanlı Noel olmazdı. (Kıbrıs 50 yıldır Türk dış politikasının baş ağrısı olmuştur.)
PKK doğamazdı. (1950 – 1960 döneminde Kürt Milliyetçiliğine yönelik bir sinyal dahi görülmemişti. Şeyh Said’in torunu ile birlikte çok sayıda Kürt kökenli saygın kişiler DP milletvekili idiler.)
Yatırımlar durmazdı. (Milli Birlik Komitesinin 1 No. Broşürü’nde bir Kurmay Albay’ın başkanlığında bakanlıklar arası bir Komisyonun raporuna dayalı olarak yatırımların durdurulduğu ve zararlı olanlardan vaz geçileceği açıklanmıştır.) (Broşür bende var)
Neler olurdu?
Sovyetler Birliği ve 27 Mayıs’tan birkaç gün önce Ankara’ya gelen Nehru’nun ülkesi Hindistan ile (o tarihte dünyanın nüfus bakımında ikinci en büyük ülkesi, bugün birinci) ile iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri kurulur ve geliştirildi.
NATO üyesi, CENTO’nun kurucu üyesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü Türkiye, 1958 yılında başlattığı Uzak Doğu ilişkilerini (özellikle ekonomik ilişkiler) hızla geliştirirdi.
Türkiye; AET, Sovyetler Birliği ve Uzak Doğu ile çok eksenli ilişkiler kurar ve AET’ye tam üye olmanın tek alternatif olmadığını önce Türk Milletine sonra tüm dünyaya gösterir, böylelikle uluslararası saygınlığını çok büyük ölçüde artırmış olurdu.  
Keban ve İstanbul köprüsü gibi büyük yatırımlar 10 yıl önce gerçekleşmiş olurdu.
TCDD, 1958 – 1967 10 Yıllık Kalkınma Programını (202 sayfa + Tablolar) gerçekleştirir, karayolu – demiryolu dengesi kırk yıl önce sağlanmış olurdu. (Bu kitap bende var)
Sivil havacılıkta, 1 Mart 1956’da kurulan THY, 1957 yılında imzalanan ortaklık sözleşmesi ile yabancı ortağı İngiliz BOAC şirketi ile çok büyük atılımları gerçekleştirir ve İstanbul’u sivil havacılığın en önemli merkezlerden biri yapardı. Bu hedef daha önce 20’li yıllarda Almanlarla (Junkers A.G. ve Lufthansa), 30’lu yıllarda Amerika’nın o tarihte en büyük uçak yapımcısı ve sivil havacılık şirketi Curtiss Corporation ile denenmiş ama gerçekleşmemişti.  
Her köye bir ilkokul, her ilçede bir lise veya dengi meslek okulu hedefleri gerçekleştirilirdi.
1950 yılında var olan 3 üniversiteye eklenen 4 yeni üniversite (ikisi teknik) bilim dünyasında da büyük atılımlar gerçekleştirilirdi.
Yüzde seksen gerçekleştirilen “Her ilçeye bir Sağlık Merkezi”  hedefi, tüm ilçelere ulaşıldıktan sonra,  “Her ilçeye bir Hastane” olarak büyütülürdü.
Devir alınan 3.5 milyon ton/yıl buğday üretimi on yılda zaten 8.5 milyon ton olmuş ve Türk Milletinin karnı doymuştu.
Karnı tok, sağlık ve eğitim sorunları çözülmüş, 28 milyon Türkiye geleceğe umutla bakardı. 
27 Mayıs 2014 – ANKARA, Mehmet Arif DEMİRER
***
YORUM VE KATKI
27 MAYIS OLMASAYDI NE OLURDU ?...
Devlette başıbozukluk olmazdı.  61 Anayasası hazırlanamazdı. Marksist yıkıcı solun önü açılamazdı.  Eylemci sağa yol verilemezdi. Emperyalizmin maşası dincilik yeniden hortlayamazdı. Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, ülkesi olamazdı. Bölücü Kürtçülük ayağa kalkamazdı. Anarşi ve terörün adı dahi duyulmazdı. Ülkede ve bölgede istikrar devam ederdi.  Bir Keban’ın yerine On Keban yapılırdı.  Apo ve PKK olmazdı. Suriyeli mülteciler ülkemizi işgal etmezdi. 12 Eylüller, 12 Martlar, 28 Şubatlar, 22 Şubatlar, 21 Mayıslar olamazdı.  Ergenekon, Balyoz gibi sahte davalarla milli devlete milli orduya "kumpas" kurulamazdı. Ve bu ülkenin insanı 17 ve 25 Aralık yolsuzluk tapeleri ve operasyonları ile tanışmazdı. Meş'um darbenin bugün yol açtığı sonuçlara baktığımız zaman yapanların niteliğini daha iyi anlıyoruz. 27 Mayıs 1960 emperyalizmin emir eri olmayı kabullenmiş bir grubun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni,  milletini ve ordusunu taşeronlaştırma operasyonunun adıdır…
MİÖ/KAB & 27 Mayıs 2014-ANKARA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder